LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 15/12/2014
Thứ ba 16/12/2014
Thứ tư 17/12/2014
Thứ năm 18/12/2014
Thứ sáu 19/12/2014
* Dự Lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2014  -  CT Văn Dương Liên HKTKT đăng ký
Thứ bảy 20/12/2014
Chủ nhật 21/12/2014