LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 24/11/2014
* Dự học lớp kiến thức Quốc phòng PCT -  Thanh Hùng 4 tuần Hà Nội
* Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính PCT -  Châu Hồng Phúc 13h30 VPUB TC(nd+tl), KHĐT, KBNN, NNPTNT, YT, GDĐT, Ban QLXDCT PHC mời
NC/Phong dự
* Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí năm 2014 ... -  .... 02 ngày Khu DLMT TT.UB, UBKT, BTC, Ban Tuyên giáo, VPTU, Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Cty Domesco, Cty Imexpharm, Cty TMDK, Cty Cấp nước, Cty Docimexco, Cty Du lịch, Cty Xổ số, Cty Vĩnh Hoàn, Cty Hùng Cá, Cty Sa Giang, Cty CP In &Bao bì, Cty ĐL, Bưu điện ĐT, VTĐT
Theo KH số 163/KH-UBND
PHC mời
NC/Thủy dự
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng CVP -  Văn Hải 8h VPUB
* Dự khai giảng Lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí năm 2014 PCT -  Thái 7h30 Khu DLMT
* Họp phê duyệt KH thực hiện QĐ số 1780/QĐ-TTg về Đề án Xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động ở các KCN đến năm 2015 và định hướng đến 2020 PCT -  Thái 9h VPUB MTTQ, VHTTDL, LĐTBXH, XD, TC, TNMT, Ban QLKKT, LĐLĐ (nd+tl), TP, CA, KHĐT, NV
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Dương dự
* Dự làm việc về ý kiến đề xuất của Ban Tuyên giáo TU PCT -  Thái 14h VPTU VPTU mời
Thứ ba 25/11/2014
* Dự HT kỹ thuật và XTĐT tái cơ cấu nông nghiệp ĐT  -  CT Văn Dương 1 ngày Hà Nội
* Họp cho chủ trương lập DA đầu tư Nâng cấp và mở rộng mạng đường ống trạm cấp nước tại các huyện PCT -  Châu Hồng Phúc Bs VPUB NNPTNT, KHĐT(nd+tl), TC PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hà Lan PCT -  Châu Hồng Phúc 14h VPUB NG.Vụ, NNPTNT, VPUB, TPSĐ Theo KH số 175/KH-UBND
* Họp thông qua KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân PCT -  Thái Bs VPUB Ban Tuyên giáo, BCHQS (nd+tl), VHTTDL, Đài PTTH, TC, TĐ, Hội LHVHNT PHC mời
NC/Dương dự
* Họp phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến nắm 2030" trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thái Bc VPUB Ban Tuyên giáo, VHTTDL (nd+tl), XD, TC, TNMT, KHĐT, Đài PTTH, TPCL PHC mời
NC/Dương dự
Thứ tư 26/11/2014
* Cuộc họp này dời buổi sáng: Họp Ban Cán sự đảng UBND Tỉnh  -  CT Văn Dương Bs VPUB  BTCTU(A.Ngô Bé), TV/BCSĐ NC/Nam dự
* Tiếp Tập đoàn Senming  -  CT Văn Dương 14h VPUB KHĐT, CT, NNPTNT, Ng.Vụ, LĐTBXH PHC điện mời
NC/Phong dự
* Họp thông qua dự thảo kết luận kiểm toán vốn TPCP PCT -  Châu Hồng Phúc 8h VPUB TC, KHĐT, GTVT, YT, NNPTNT, XD, GDĐT, KBNN, Ban QLDA tỉnh, Ban QLDAGT, Ban QLDANN, HTH PHC mời
NC/Phong dự
* Cuộc họp này dời buổi chiều: Họp Hội đồng thi tuyển chức danh PGĐ Bệnh viện ĐKĐT PCT -  Thái Bc VPUB TV/HĐ (NV(nd+tl), YT, UBKT, BTCTU, BVĐK) PHC mời
NC/Đức dự
Thứ năm 27/11/2014
* Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua 
1. Vị trí đầu tư xây dựng Khu cà phê cao cấp tại khu vực Công viên Văn Miếu, phường 1, TPCL
2. Điều chỉnh mật độ xây dựng của DA nhà máy sản xuất giày xuất khẩu của cty Nghị Phong
3. DA đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ chuyên dụng Tỉnh
4. Đầu tư mới phù điêu kéo tàu ông Chánh xã Tân Dương, huyện Lai Vung
5. Dự thảo KH củng cố, nâng cao lĩnh vực kinh tế tập thể giai đoạn 2014-2020
6. Hỗ trợ cung cấp chứng từ
7.Phê duyệt KH bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng chung cho CBCCVC năm 2015
8. Tổ chức Hội chợ Hoa Xuân năm 2015
9. Về việc mở rộng Nhà khách Tỉnh
 -  CT Văn Dương - PCT Thái - PCT Phúc Bc VPUB 1. TPCL(b/c), XD, GTVT, TNMT, KHĐT, CA, BCHQS, Hội DN trẻ
2. XD, Ban QLKKT(b/c)
3. KHĐT(b/c), XD, NV
4. KHĐT(b/c), TC, XD, VHTTDL
5. KHĐT(b/c)
6. TC(b/c)
7. NV(b/c), TC
8. TTXTTM(b/c), TC, TPSĐ
9. XD, KHĐT, TC, NHNN, VPUB(b/c)
PHC mời
NC/Tôi dự ghi BB
NC/Khối dự
* Họp UBND Tỉnh kỳ tháng 11  -  CT Văn Dương Bs VPUB Các Sở, ngành có liên quan PHC mời
NC/UB dự
* Họp Chi bộ 3 ... -  .... 15h VPUB các đ/c ĐVCB 3 dự
Thứ sáu 28/11/2014
* Họp Đoàn ĐB.HĐND tỉnh tại huyện Cao Lãnh  -  CT Văn Dương 8h HCL
* Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành  -  TT.UBND Bs TTTH Tỉnh TT/HĐND, các Ban HĐND tỉnh, LĐ các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các DN, huyện, thị xã, thành phố, TP(nd+tl) PHC mời
NC/Vinh (NC) dự
* Dự họp Ban KT-NS thẩm tra các nội dung họp HĐND Tỉnh PCT -  Châu Hồng Phúc 1 ngày VP.HĐND PCVP Tấn Xiếu, CV có liên quan dự Ban KT-NS mời
* Đi kiểm tra thực tế các địa điểm đã đầu tư hồ bơi Composite tại các huyện  PCT -  Thái Bc Tại điểm KT KHĐT, TC, VHTTDL( chuẩn bị xe và địa điểm kiểm tra) PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Đình cuộc họp này: Họp cho ý kiến về xét công nhận người hoạt cách mạng trước 01/01/1945 và người hoạt động CM từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 PCT -  Thái Bs VPUB LĐTBXH(nd+tl), BTCTU, NV(Ban TĐKT) PHC mời
NC/M.Hùng dự
Thứ bảy 29/11/2014
Chủ nhật 30/11/2014