LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 28/07/2014
* Bổ sung cuộc họp này: LV với BCĐ Tây Nam Bộ về Chương trình " Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương"  -  CT Văn Dương - PCT Thái 14h VPUB BT M.Hoan dự
* Dự buổi làm việc với đoàn giám sát của UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội  -  CT Văn Dương Bs Cần Thơ CAT cùng dự  NC/Trường Giang dự
* Họp xét việc xin thuê đất thực hiện DA trong Khu công nghiệp Sa Đéc, DA trạm chiết nạp gas và DA thuộc da PCT -  Thanh Hùng 8g VPUB TNMT, Ban QLKKT, Cty Hidico (nd+tl), CT, NNPTNT PHC mời
NC/Nguyên dự
* Họp về vị trí đầu tư DA Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Cty CP Sinh Thái tại huyện Thanh Bình PCT -  Thanh Hùng 13h30-15h VPUB XD(nd+tl), NNPTNT, TNMT, KHĐT, HTB PHC mời
NC/Thứ dự
* Họp về tình hình thực hiện DA phát triển đô thị mới Sen Vàng PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB TTPTQNĐ(nd+tl), XD, KHĐT, TC, TNMT, TPCL, Cty Sen Vàng PHC mời
NC/Thứ dự
* Bổ sung cuộc họp này: Hội ý chuẩn bị Chương trình nội dung họp BCĐ kinh tế tập thể PCT -  Thanh Hùng 7h30 VPUB LMHTX, NNPTNT, CCPTNT PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Họp Đảng ủy BT ĐU -  Tấn Xiếu 14g VPUB
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng CVP -  Văn Hải 8h VPUB
* Cuộc họp này dời buổi sáng: Họp xét đào tạo sau đại học đối với công chức, viên chức PCT -  Thái Bs VPUB Thủ trưởng:GDĐT, NV (bc), TC, BTCTU  PHC mời
NC/Thủy dự
Thứ ba 29/07/2014
* Tiếp Đại biểu tham dự Chương trình "Nghĩa tình biên biên giới, biển đảo quê hương"  -  PCT Thái - PCT Hùng 17h Theo KH số .....
* Đi công tác ở Hà Nội  -  CT Văn Dương 02 ngày Hà Nội
* Họp bổ sung các hạng mục công trình từ nguồn vốn kết dư DA Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu DA TPCL PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB TC, KHĐT (nd+tl), TNMT, GTVT, GDĐT, XD, TPCL PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Họp BCĐ cụm tuyến dân cư PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB TV/BCĐ, XD (bc), TH, HN, CT, TXHN, TPCT, TPSĐ
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Thứ dự
* Làm việc với Báo chí về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính PCT -  Thái lúc 10 giờ VPUB
* Dự Chương trình " Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" PCT -  Thái 20h Khu LHTDTT
* Họp rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng trong hai năm 2014-2015

PCT -  Thái 7g30-9g30 VPUB TV/BCĐ, LĐTBXH (bc) theo QĐ 56/QĐ-UBND-TL PHC mời
NV/Minh Hùng dự
Thứ tư 30/07/2014
* Dự khai trương Ngân hàng Liên Việt PCT -  Thanh Hùng 9g TPCL Ngân hàng Liên Việt Mời
NC/Sĩ chuẩn bị bài PB
1. Họp về tình hình giải quyết các khiếu nại, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ DA, công tác giải ngân vốn GPMB và hồi tố tài chính.
2 . Tình hình thực hiện công tác GPMB của dự án kết nối khu vực TT đồng bằng Mê Kông, nội dung tờ rơi.
PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB 1. GTVT, TNMT, TTPTQNĐ (bc), HLVò, TPCL
2. TỔNG CTY CỬU LONG, VHTTDL, TTTT, TNMT, CA
PHC mời
NC/HV vinh dự
* HN trực tuyến triển khai KH điều trị nghiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2014-2015 PCT -  Thái Bs TTTH Tỉnh (trụ sở mới) Sở YT :chuẩn bị nội dung tài liệu
PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Họp Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 PCT -  Thái Bc VPUB TV/BCĐ, TTTT(nd+tl) PHC mời
NC/Thuỷ dự
Thứ năm 31/07/2014
* Cuộc họp này dời chiều thứ Sáu (ngày 01/8/2014): LV với UBND huyện Châu Thành nghe báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014  -  CT Văn Dương 13h30 HCT TC, CThuế, HCT(nd+tl) PHC mời
NC/Song dự
 * Cuộc họp này dời chiều thứ Sáu (ngày 01/8/2014: LV với UBND thành phố Sa Đéc nghe báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014  -  CT Văn Dương 15h TPSĐ TC, CThuế, TPSĐ(nd+tl) PHC mời
NC/Song dự
* UBND huyện Cao Lãnh BC các dự án đầu tư của các doanh nghiệp: Cty TST, Cty Nam Phương, Cty Hapro; Dự án KDC Bờ Nam; Đề án PT Du lịch làng bè  -  CT Văn Dương Bs VPUB BT-Minh Hoan dự, VHTTDL, KHĐT, TNMT, CT, TC, XD, HCL (bc) PHC mời
NC/Tấn - KTN dự

* Họp BCĐ khu kinh tế tập thể PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB BT M.Hoan, LMHTX(bc), TV/BCĐ, Trưởng BCĐ huyện, thị xã, thành phố PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Họp giải quyết tranh chấp đất đai PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB MTTQ, UBKT, Ban NC, VPTU, VP.ĐĐBQH, TTra, TNMT, KHCN, TC, TTPTQNĐ, CA, TPCL, HLVò PTCD mời và dự

* Tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành viên BCĐ TW Chương trình MTQG xây dựng NTM PCT -  Thanh Hùng 13h30 VPUB HLHPN(nd+tl), NNPTNT, MTTQ, YT, GDĐT, XD, TNMT, KHĐT PHC mời
NC/Đạt dự
* Họp Chi bộ 3 ... -  .... 14h VPUB PCT Hùng, ĐVCB 3 dự
Thứ sáu 01/08/2014
* Họp UBND Tỉnh kỳ tháng 7  -  CT Văn Dương - PCT Hùng Bs VPUB TV/UB, các Sở, ngành có liên quan, HCT, HLVung, HCL, HTB, TPCL, TPSĐ PHC mời
NC/UB dự
* Cuộc họp này dời 15 giờ: Họp về khai thác nước dưới đất của Cty TNHH liên doanh Nghị Phong

PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB  TNMT(nd+tl), XD, Cty Cấp nước, Ban QLKKT, Cty Nghị Phong

PHC mời
NC/Thứ dự
* Dự ký kết hợp tác đầu tư tại Công ty CP Vĩnh Hoàn PCT -  Thanh Hùng 9h Nhà khách Tỉnh
* Đình cuộc họp này: Họp thông qua QH xây dựng mở rộng Trung tâm Ứng dụng NN công nghệ cao PCT -  Thanh Hùng 15g30 VPUB NNPTNT (nd+tl), KHĐT, TC, TPSĐ PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Bổ sung cuộc họp này: Làm việc với nhà đầu tư về BC phương án và xin đầu tư hai dự án BOT tại Tỉnh PCT -  Thanh Hùng 13h30-14h VPUB KHĐT, GTVT, Nhà  đầu tư PHC mời
NC/Vinh dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp về đề xuất việc xét chọn Nhà đầu tư thực hiện DA Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tại bãi rác Đập Đá PCT -  Thanh Hùng 14h VPUB TNMT, TC, XD, KHCN, TTXTTMDL, Cty Cấp nước, KHĐT(nd+tl) PHC mời
NC/Nguyên dự
* Họp Chi bộ 2  ... -  .... 14g PH số 2 Các ĐV: CT-Dương
* Dự HN sơ kết Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ  PCT -  Thái Bs An Giang
Thứ bảy 02/08/2014
* Đình cuộc họp này: Công tác xã nông thôn mới Bình Thạnh PCT -  Thanh Hùng Bc Xã Bình Thạnh CCPTNT PHC mời
NC/Hùng dự
Chủ nhật 03/08/2014