LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 29/09/2014
* Dự Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá IX  -  CT Văn Dương - PCT Thái - PTC Hùng 02 ngày VPTU CVP Hải dự VPTU mời
* Dự phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của UBTVQH Phó CVP -  Văn Lâm 1 ngày HĐND Tỉnh NC/Đạt dự Đoàn ĐBQH mời
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
Thứ ba 30/09/2014
* Dự Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá IX  -  CT Văn Dương - PCT Thái - PTC Hùng VPTU CVP Hải dự
* Đình cuộc họp này: Họp về tình hình xây dựng CTDC Phước Xuyên huyện Tân Hồng PCT -  Thanh Hùng 13h30-15h VPUB XD, KHĐT, TC, HTH(nd+tl) PHC mời
NC/Thứ dự
* Đình cuộc họp này: Họp điều chỉnh phạm vi, diện tích dự án kênh Tứ Thường PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB NNPTNT, TNMT(nd+tl), HHN PHC mời
NC/Vinh dự
* Dự họp giao ban Báo chí CVP -  Văn Hải Bs Sở TTTT
Thứ tư 01/10/2014
* Làm việc với Mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể Tỉnh  -  CT Văn Dương Bs VPUB MTTQ, LĐLĐ, HCCB, LHTCHN, HVHNT, Hội NB, HLGia, NV, TC, KHĐT, TNMT, XD, GDĐT, Ng.Vụ, TTTT, CT,NNPTNT, LĐTBXH, BQLKKT, NHNN, NHCSXH, TPSĐ, HLHPN, TĐ, BHXH, Hội  Khuyến học, Hội Liên lạc với Người VN ở nước ngoài
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Vẹn, Đức, Ng.Sương dự
* Dự họp giải quyết vụ bà Nguyễn Thị Chen  -  CT Văn Dương Bc VPTU VPTU mời
* Họp thông qua dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh

PCT -  Thanh Hùng 13h30-16h VPUB TNMT(nd+tl), TC, XD, KHĐT, CT, NNPTNT, TTPTQNĐ, TP, GTVT, MTTQ, HND, LĐTBXH, huyện, thị xã, thành phố
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Nguyên dự
* Họp về thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật trực thuộc VQGTC PCT -  Thanh Hùng 16h VPUB NV, NNPTNT, VQGTC(nd+tl) PHC mời
NC/ Đức dự
* Dự Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Trường ĐHĐT PCT -  Thanh Hùng 8h Trường ĐHĐT
* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng CVP -  Văn Hải 8h VPUB
* Tiếp và làm việc với Công ty CP ĐT&PT Trí Việt PCT -  Thái 14h VPUB GDĐT, LĐTBXH, TĐ, HLHPN, NHNNPTNT, CĐCĐ, CĐYT, ĐHĐT PHC mời
NC/Phương dự
* Đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi PCT -  Thái 6h HTM
Thứ năm 02/10/2014
* Họp Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh  -  CT Văn Dương Bc VPUB BT. Minh Hoan, PCT Thái, PCT Hùng và TV/BCSĐ, YT dự
* Cuộc họp này dời sáng thứ Sáu (Đình lại) (Ngày 03/10/2014): Họp giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn TPCL PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB MTTQ, UBKT, VPTU, VPĐĐBQH&HĐND, TTra, TNMT, CA, TTPTQNĐ, TPCL PTCD mời và dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp về việc cấp giấy CNĐT cho Công ty Phương Thanh thực hiện DA sấy, xay xát lúa, lau bóng gạo tại huyện Châu Thành  Phó CVP -  Văn Lâm Bc VPUB KHĐT(nd+tl), TC, CThuế, TP PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Cuộc họp này chuyển buổi sáng thứ Tư (Ngày 01/10/2014):  Họp giải quyết chế độ BHXH cho ông Nguyễn Văn Lưu, xã Trường Xuân, HTM CVP -  Văn Hải 7h30-8h VPUB BHXH, Ban VHXH PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Bổ sung nội dung này: Dự Chương trình "Hành trình cuộc sống với an toàn giao thông" PCT -  Thái 7h Nhà VHLĐ
Thứ sáu 03/10/2014
* Cuộc họp này dời sáng thứ Năm (Đình cuộc họp này) (Ngày 02/10/2014): Họp UBND Tỉnh kỳ tháng 9  -  CT Văn Dương Bs VPUB PCT Thái, PCT Hùng, TV/UB, Sở, ngành có liên quan PHC mời
NC/UB dự
* Họp về việc thực hiện quy hoạch bến xe khách và bến xe tải TPCL PCT -  Thanh Hùng 15h30 VPUB XD(nd+tl), KHĐT, GTVT, TTPTQNĐ, TPCL, HCL PHC mời
NC/Thứ dự
* Họp bàn di dời trụ điện, trụ đèn khu vực cổng chính của Cty Nghị Phong và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho công nhân của Cty

PCT -  Thanh Hùng 13h30-14h30 VPUB LĐTBXH, TC, Trung tâm GTVL, Cty ĐL, Cty Xây lắp, Cty Nghị Phong PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Làm việc bàn về việc:
1. Công ty Cấp nước xin thuê đất KCN Trần Quốc Toản đầu tư trạm cấp nước
2. Quy định tầng cao tối đa trong Khu công nghiệp TQT
PCT -  Thanh Hùng 14h30-15h30 VPUB 1. XD, BQLKKT, Cty Xây lắp, Cty Nghị Phong, Cty Cấp nước (nd+tl)
2. XD, Ban QLKKT, Cty Nghị Phong
PHC mời
NC/Nguyên, Thứ  dự
* Bổ sung nội dung này: Đi công cơ sở tại huyện Tháp Mười PCT -  Thanh Hùng Bs HTM VPTU mời
* Bổ sung cuộc họp này: HN trực tuyến với Chính phủ về Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2014  -  TT.UBND 8h VPUB TV/BATGT, Ban ATGT(nd+tl)  Ban ATGT Tỉnh mời
NC/Giang dự
*  Lấy ý kiến cán bộ trẻ góp ý KH phát triển KT-XH 2016-2020 CVP -  Văn Hải Bc VPUB PHC mời
NC/Thùy Nữ dự
* Họp thông qua KH thực hiện ĐA phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đính hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 PCT -  Thái 13g30-16g VPUB Ban Tuyên giáo, MTTQ, VHTTDL (nd+tl), LĐTBXH, TP, YT, CA, GDĐT, HLHPN, TĐ, Báo ĐT, ĐPTTH
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Dương dự
 Làm việc bàn chế độ thù lao cộng tác viên DS-KHHGĐ PCT -  Thái 16g VPUB YT (nd+tl), TC
* có tài liệu kèm theo

PHC mời
NC/Ngọc Sương dự
* Họp về công tác thi tuyến công chức năm 2014 PCT -  Thái Bs VPUB NV(nd+tl), NNPTNT, BQLKKT, GTVT, KHĐT, GDĐT, Ng.Vụ, TC, TNMT, TTTT, TP, TTra, VHTTDL, XD, VP.ĐĐBQH&HĐND, YT, CT, KHCN, LĐTBXH, VQGTC, huyện, thị xã, thành phố
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Đức dự
Thứ bảy 04/10/2014
* HN sơ kết 01 năm thực hiện ĐA phát triển KTXH và đảm bảo ANTT xã hội 8 xã biên giới Tỉnh PCT -  Thanh Hùng Bs TXHN TT/HĐND,  BCHQS, BĐBP, MTTQ,  CA, NNPTNT(nd+tl), XD,  LĐTBXH,  GDĐT, YT,  KHĐT, TC, HHN, HTH, TXH ( TT/HĐND, UBND, BCHQS, CA, Phòng TC-KH, Phòng KTHT 03 huyện biên giới; BT và CT của  8 xã biên giới dự) PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Đi kiểm tra tình hình sạt lỡ và bố trí dân cư tại huyện Hồng Ngự PCT -  Thanh Hùng Bc HHN TNMT, NNPTNT, CCTLợi, XD, KHĐT, HHN PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
Chủ nhật 05/10/2014