LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 14/04/2014
* Họp về tình hình cho các tổ chức, cá nhân cho thuê đất trên địa bàn HTB  PCT -  Thanh Hùng 8h VPUB TNMT(nd+tl), TC, TP, TTra, HTB PHC mời
NC/Tân dự
* Họp đánh giá nhu cầu chi tiết cho chương trình phục hồi thu nhập tỉnh Đồng Tháp PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB các TV/BCĐ (có Quyết định kèm theo) PHC mời
NC/HVVinh dự
* Họp giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn các huyện Lấp Vò, Cao Lãnh CT -  M.Hoan - PCT - Dương Bc VPUB TTra, TNMT, CA, TP, HLVò, HCL PTCD mời và dự
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng CVP -  Văn Hải 8h VPUB
* Họp BC tiến độ thực hiện KH của Tổ Kiểm tra thực hiện TB số 533-TB/UBKTTW PCT -  Văn Dương Bs VPUB Các TV/TKT, TC(nd+tl) PHC mời
NC/Giang dự
* Họp thông qua ĐA đánh giá công chức bằng phần mềm PCT -  Thái Bc VPUB BTCTU, NV(nd+tl), TTTT, KHCN, TPCL, HLVò PHC mời
NC/Tấn - HC dự
* Họp rút kinh nghiệm hội thi tay nghề Học sinh, Sinh viên năm 2014 PCT -  Thái 8h00-9h30 VPUB LĐTBXH, TTGTVL, Trường CĐN, các Trường TCN: Hồng Ngự, Tháp Mười, Thanh Bình, Trường TCN GTVT PHC mời
NC/M.Hùng dự
* Họp BC công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-UBND Tỉnh PCT -  Thái 9h30 VPUB VPUBNDT (bc),LĐTBXH, GDĐT, TC, KHĐT, XD, NV PHC mời
NC/Phương dự
Thứ ba 15/04/2014
* Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo  -  CT Minh Hoan - PCT Thái 13h30 Sở GDĐT Theo TB số 729-TB/VPTU, PCVP Phú NC/C.Thiện dự
* Làm việc tại Đảng bộ thành phố Sa Đéc PCT -  Thanh Hùng 1 ngày TPSĐ Theo TB số 729-TB/VPTU, PCVP Xiếu NC/Ng.Hùng dự
* Họp Ban Chỉ đạo dự án CHOBA ... -  .... Bs Hội LHPN TV/BCĐ, HLHPN(nd+tl) PHC mời
NC/Q.Minh dự
* Họp thống nhất nội dung, chương trình cho cuộc toạ đàm và khảo sát của doanh nghiệp Nhật Bản PCT -  Văn Dương lúc 8g TP Cần Thơ KHĐT, TTXTTMĐTDL PHC mời

* Cuộc họp này đình lại:  Họp về tình hình hoạt động đầu tư của Công ty TNHH - TMDV Tân Bách Khoa tại Tây Ninh PCT -  Thái Bc VPUB GDĐT(nd+tl), XD, TC, KHĐT, TNMT PHC mời
NC/Phong dự
* Dự HN tiếp xúc cử tri về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Hội trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thái 8h MTTQ HĐND tỉnh mời
* Tiếp công dân định kỳ tháng 4 CT -  Minh Hoan Bs VPUB TTRA, CA, TNMT, XD, HLVung, TPCL PTCD mời và dự
Thứ tư 16/04/2014
* Làm việc tại Đảng bộ thị xã Hồng Ngự PCT -  Thanh Hùng 1 ngày TXHN Theo TB số 729-TB/VPTU NC/Ng.Hùng dự
* Dự Hội thảo phân tích chỉ sổ PCI năm 2013- ĐBSCL ... -  .... 8h Kiên Giang KHĐT, TNMT, CT, NV, CThuế, CHQ
* Kèm theo thư mời của Phòng TM&CN Việt Nam
* Bổ sung cuộc họp này: Họp giải quyết một số trường hợp khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh PCT -  Văn Dương Bs VPUB TTRa, CA, TNMT, HCL PTCD mời và dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp bàn KH tiếp Đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại và CN Nhật Bản (JCCJ) PCT -  Văn Dương 14h VPUB Ng.Vụ, KHĐT, GTVT, CA, TTXTTMDL, HCL PHC mời
NC/Sĩ dự
* Họp bàn về việc sắp xếp, lồng ghép một số đơn vị ngành Y tế trong thời gian tới PCT -  Thái 14h VPUB YT(nd+tl), NV, TC, Ban VHXH
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Cuộc họp này đình lại:  Họp BCĐ công tác về các tổ chức PCPNN Tỉnh PCT -  Thái Bs VPUB TV/BCT, Ng.Vụ, NV, LĐTBXH, YT, GDĐT, NNPTNT, HLHPN, UBND huyện, thị xã, thành phố, LHTCHN(nd+tl) PHC mời
NC/Vẹn dự
* Bổ sung cuộc họp này: Dự lễ khởi công Công trình Khu liên hợp dịch vụ BV Đa khoa Sa Đéc PCT -  Thái 8h BVĐKSĐ Cty Xổ số KT mời
* Bổ sung cuộc họp này: Tiếp Đoàn khảo sát PCCC PCT -  Thái 13h30 VPUB
* HN sơ kết công tác đảm bảo ATGT quý I/2014 và phương hướng quý II/2014 CT -  Minh Hoan Bs Sở GTVT Thành viên BATGT, Ban ATGT(nd+tl và thư mời) NC/Giang dự
* Gặp mặt phóng viên báo chí trong Tỉnh CT -  Minh Hoan Bc Đài PTTHĐT Báo ĐT, ĐPTTH, TTTT PHC mời
NC/Dương, B.Minh dự
* Bổ sung cuộc họp này: Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công chức chuyên trách CCHC năm 2014 CT -  Minh Hoan 8h Khu DLMT NC/Tấn-HC chuẩn bị BPB &dự
Thứ năm 17/04/2014
* Làm việc với Đảng bộ huyện Châu Thành   -  CT Minh Hoan - PCT Thái 1 ngày HCT Theo TB số 729-TB/VPTU, PCVP Phú NC/C.Thiện dự
* Đối thoại với công dân trên địa bàn huyện Thanh Bình PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB BDV, MTTQ, TTra, TNMT, CA, HTB PTCD mời và dự
* Họp giải quyết khu đất Cty Nhiên liệu Sài Gòn trúng đấu giá, toạ lạc xã Bình Thành, HTB PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB TNMT(nd+tl), CA, TP, CThuế, TC, HTB, NHNN, Cty Nhiên liệu SG, NH VPbank-CN Đồng Tháp PHC mời
NC/Tân dự
* Họp thông qua dự thảo văn bản giao nhiệm vụ thẩm tra thiết kế XD công trình cho UBND cấp huyện PCT -  Thanh Hùng lúc 13g30-15g VPUB XD(nd+tl), NNPTNT, TC, KHĐT, CT, GTVT,UBND  huyện, thị xã, thành phố
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Tấn dự
* LV với Quỹ ĐTPT nghe báo cáo tiến độ giải ngân quỹ hỗ trợ HTX PCT -  Văn Dương Bs VPUB LMHTX, QĐTPT(nd+tl), TC PHC mời
NC/Song dự
Thứ sáu 18/04/2014
* Cuộc họp này đình lại: Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình XD cụm TDC trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB XD(nd+tl), KHĐT, TC, NHCSXH, NHPTVN khu vực AG-ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố PHC mời
NC/Tấn dự
* Bổ sung cuộc họp này: Tiếp và làm việc với Bộ GTVT về họp kiểm điểm tiến độ GPMB cầu Cao Lãnh PCT -  Thanh Hùng 8h VPUB GTVT(nd+tl), TTPTQNĐ, KHĐT PHC mời
NC/Vinh dự
* Họp báo với các trưởng, Phó phòng CVP -  Văn Hải 15h VPUB
* Họp Thường trực HĐ giáo dục và PTNL tỉnh về xét cử tuyển đào tạo sau Đại học của công chức PCT -  Thái Bc VPUB BTCTU, NV(nd+tl), GDĐT, TC PHC mời
NC/Phương dự
* Họp báo quý I/2014 CT -  Minh Hoan Bs HT.UB PCT Dương, PCT Hùng, PCT Thái, các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố PHC mời
NC/UB dự
* Họp giải quyết tranh chấp đất đai ở TX Hồng Ngự, HCL, TB CT -  Minh Hoan Bc VPUB PCT Dương, TTra, TNMT, CA, TXHN, HCL, HLVung, HTB, TTPTQNĐ PTCD mời và dự
Thứ bảy 19/04/2014
* Bổ sung cuộc họp này: Kiểm tra thực tế và làm việc với UBND TPCL về thực hiện vốn ODA  PCT -  Thanh Hùng 8h TPCL TPCL(nd+tl), XD, KHĐT, TC, TNMT, Cty Cấp nước PHC mời
NC/Tấn dự
* Dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và ĐHĐ cổ đông thường niên 2013 của Cty IMEXPHARM PCT -  Thái 8h Cty IMEXPHARM Cty IMEXPHARM mời 
* Thăm và làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp  CT -  Minh Hoan Bs Trường ĐHĐT VHTTDL, TTXTTMĐT PHC mời

Chủ nhật 20/04/2014