LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 22/09/2014
* Họp công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý, sử dụng vốn TPCP năm 2013  -  CT Văn Dương 10h VPUB TC, KHĐT, KBNN, GTVT, GDĐT, YT,NNPTNT, Ban QLDA giao thông, BQLDA ngành NN, BQLDA ĐT xây dựng công trình Tỉnh, XD, HCT, HTN, HTH, HHN, TPCL, HTB, HLVò PHC mời
NC/V.Vinh dự
* Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tài chính  -  CT Văn Dương 14h VPUB  TC,CThuế PHC điện mời
NC/Song dự
* Họp giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và TPSĐ PCT -  Thanh Hùng 1 ngày VPUB MTTQ, UBKT, Ban NC, VPTU, VP.ĐĐBQH, TTra, CA, TNMT, BCHQS, TPCL, TPSĐ PTCD mời và dự
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
* Dự HN triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khoá XI ... -  .... Bs Nhà VHLĐ Các đ/c TUV, CVP, Trưởng Phòng TH, HC dự VPTU mời
* Tiếp và làm việc với Đoàn Văn phòng UBND tỉnh Long An CVP -  Văn Hải 13h30 VPUB
* Họp trực tuyến về cách tính tỷ lệ dân tham gia BHYT  PCT -  Thái Bc TTTH Tỉnh (trụ sở mới) * Điểm cầu tại Tỉnh: YT(nd+tl), BHXH, GDĐT, CA, BCHQS, ĐHĐT, CĐCĐ, CĐYT
* Điểm cầu tại huyện, thị xã, thành phố: LĐ. UBND, Phòng GDĐT, Phòng Y tế 
PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Họp phê duyệt KH bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chung cho CBCCVC năm 2015 PCT -  Thái 9h-10h VPUB TV/HĐGD, NV(nd+tl), CVP Hải PHC mời
NC/Phương dự
* Họp về chủ trương họp mặt Cựu chiến binh tham gia chống Mỹ và Hội thi Chủ tịch HCCB cơ sở giỏi năm 2015 PCT -  Thái 7h30-9h VPUB NV, MTTQ, BDV, BCHQS, LĐTBXH, HCCB(nd+tl) PHC mời
NC/Vẹn dự
*Họp về quy chế đào tạo ngành xây dựng tỉnh ĐT PCT -  Thái 10h VPUB BTC, Ban Tuyên giáo, NV, TC, GDĐT, XD(nd+tl), CVP Hải dự PHC mời
NC/Phương dự
Thứ ba 23/09/2014
* Đối thoại với công dân trên địa bàn các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông, Thanh Bình, TXHN  -  CT Văn Dương 1 ngày VPUB BDV, MTTQ, TTra, TNMT, CA, HTM, HCL, HTN, HTB, TXHN PTCD mời và dự
* Họp về PA bồi thường dự án kè Sa Đéc giai đoạn III và không thực hiện đoạn kè L=75m, xã An Hiệp, huyện Châu Thành PCT -  Thanh Hùng 7h30-9h VPUB NNPTNT(nd+tl), TNMT, TPSĐ, HCT PHC mời
NC/Vinh dự
* Đi tiếp xúc cử tri ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh PCT -  Thanh Hùng Bc TPCL
* Làm việc với Công ty tư vấn DI (Nhật Bản) bàn phương hướng hợp tác với tỉnh Iparaki PCT -  Thanh Hùng 10h VPUB BT.M.Hoan, Ng.Vụ A.Xuân), NNPTNT(A.Cẩn), TTXTTMDL, CT, KHĐT PHC mời
NC/
* Bổ sung nội dung này: Đi khảo sát tuyến đê bao lộ - Hoà Đông, Hoà An, TPCL PCT -  Thanh Hùng 16h Tại điểm KS NNPTNT, CCTL, BQLDANN, GTVT, TPCL PHC mời
NC/Vinh dự
* Họp thống nhất cách giải quyết việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định XPHC đối với các hộ xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ CVP -  Văn Hải Bs VPUB GTVT, TP, HLVò(nd+tl) PHC mời
NC/Khanh dự
* Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về cơ sở vật chất và tình thần thái độ phục vụ của y bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập PCT -  Thái 8h VPUB YT(nd+tl), KHĐT, TC, NV, BHXH PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Hội thảo " Cơ hội hợp tác giữa Đồng Tháp và các địa phương tại CHLB Đức" PCT -  Thái 14h Cty Tương Lai TT.TU, TT/HĐND, YT, TC, LĐTBXH, GDĐT, Ng.Vụ, NV, KHĐT, VHTTDL, TTTT, TTXTTMDL, CĐYT, ĐPTTH, TPCL, HCL, Cty CP Tương Lai (nd+tl), QĐTP, NHCSXH, Báo ĐT, Cổng TTĐT, Trung tâm DVVL Cty CP Tương Lai mời
NC/Thuỷ dự
Thứ tư 24/09/2014
* Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thông qua các nội dung
1. Việc cho vay vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ công trình Khu dân cư Khóm 3, P1, TPCL
2. Kinh phí đào tạo đối với viên chức; Việc thoái vốn đã đầu tư tại các Công ty con
3. Chấp thuận chủ trương cho phép gia hạn thời gian thuê đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4. Chấp thuận bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện DA Điều tra hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp bảo tồn, sử dụng bền vững Khu rừng tràm Gáo Giồng
5. Ban hành KH xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ tại Nhật Bản năm 2015
6. Xin chủ trương cải tiến Logo để hoàn chỉnh bộ nhận diện thương hiệu PETIMEX
7. Đầu tư DA Hồ Rừng tại huyện Tam Nông của Cty Hùng Cá
8. Đầu tư Nhà máy xử lý rác tại bãi rác Đập Đá, HCL
9. ĐN cấp GCNĐT dự án Nhà máy sấy, xay xát lúa và lau bóng gạo Phương Thanh của Cty Phương Thanh
10.Cưỡng chế nợ thuế 
11. Chấp thuận đầu tư DA Khu nhà ở công nhân Tân Phú, huyện Thanh Bình
12. Chủ trương thực hiện bố trí định cư DA đường tuần tra biên giới Tỉnh (giai đoạn 2014-2016) qua xã Thường Phước 1, HHN
13. Báo cáo tình hình Công ty CP Việt Hồng
14. Quy chế cử tuyển ngành Xây dựng
 -  CT Văn Dương - PCT Thái - PTC Hùng Bs VPUB 1. QĐTPT(b/c), TC, KHĐT, TNMT, TTPTQNĐ
2. TC(b/c)
3. TC(b/c)
4. TC(b/c)
5. CT(b/c)
6. Cty TMDK(b/c), KHĐT, TC
7. KHĐT(b/c), TC, TNMT, XD, NNPTNT, TTXTTMDL
8. KHĐT(b/c), TNMT, TC, XD, KHCN, Cty Cấp nước
9. KHĐT(b/c), TC, CThuế
10. CThuế(b/c)
11. XD(b/c), KHĐT, TC, HTB
12. TTPTQNĐ(b/c)
13. Cty Xây lắp(b/c)
14. XD(b/c)
PHC mời
NC/ Tôi dự ghi BB
NC/ Khối dự
* Đình cuộc họp này: Họp về việc thực hiện quy hoạch bến xe khách và bến xe tải TPCL PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB XD(nd+tl), KHĐT, GTVT, TTPTQNĐ, TPCL, HCL PHC mời
NC/Thứ dự
* Đình cuộc họp này: Họp bàn di dời trụ điện, trụ đèn khu vực cổng chính của Cty Nghị Phong và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho công nhân của Cty PCT -  Thanh Hùng 13h30-15h VPUB LĐTBXH, TC, Trung tâm GTVL, Cty ĐL, Cty Xây lắp, Cty Nghị Phong PHC mời
NC/Q.Vinh dự
* Đình cuộc họp này: Họp thông qua dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thanh Hùng 13h30 VPUB TNMT(nd+tl), TC, XD, KHĐT, CT, NNPTNT, TTPTQNĐ, TP, GTVT, MTTQ, HND, LĐTBXH, huyện, thị xã, thành phố
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Nguyên dự
* Tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Luật giáo dục đại học ... -  .... 8h Trường ĐHĐT Đoàn ĐBQH mời
* Họp Chi bộ 3 ... -  .... 15h VPUB ĐV CB 3 dự
* Họp thông qua KH phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh  PCT -  Thái Bc VPUB VHTTDL(nd+tl), YT, LĐTBXH, GDĐT, TP, TTTT, CA, TC, KHĐT, MTTQ
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Dương dự
* Bổ sung cuộc họp này: Tiếp Giám mục Giáo phận Mỹ Tho PCT -  Thái 9h VPUB
Thứ năm 25/09/2014
* Đối thoại với công dân trên địa bàn TXHN và TPCL  -  CT Văn Dương Bs VPUB BDV, MTTQ, TTra, TNMT, LĐTBXH, CA, TXHN, TPCL PTCD mời và dự
* Bổ sung cuộc họp này: Dự Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  -  CT Văn Dương 14h-15h Nhà khách Tỉnh NC/V.Vinh CBBPB
* Bổ sung cuộc họp này: Họp BC tình hình chuẩn bị tiếp Đoàn tỉnh Ibaraki (Nhật Bản)  -  CT Văn Dương 15h VPUB BT.M.Hoan, Ng.Vụ(nd+tl), CT, NNPTNT, TTXTTMDL, CA PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Đi tiếp xúc cử tri ở xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh PCT -  Thanh Hùng Bs HCL
* Dự họp Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND lấy ý kiến về dự kiến nội dung, chường trình kỳ họp lần thứ 8, QH khoá XIII PCT -  Thanh Hùng Bc HĐND Tỉnh
* Tiếp Đoàn nghiệm thu phần mềm eOffice  -  PCVP T.Xiếu 14h VPUB Trưởng Phòng VX, HC, Cổng TTĐT
* Đình cuộc họp này: Họp thông qua ban hành Quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng PCT -  Thái Bs VPUB TV/HĐTĐKT, TTra, Ban NC, Ban TĐKT(nd+tl) PHC mời
NC/Dương dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp về chủ trương xã hội hoá đầu tư khai thác du lịch tại Làng Hoà An xưa thuộc Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc PCT -  Thái Bs VPUB VHTTDL(nd+tl và mời nhà đầu tư dự), Đ/c H.Nhân, Đ/c Đắc Hiền, Ban Tuyên giáo, KHĐT, TTXTTMDL, XD, TPCL PHC mời
NC/Dương dự
* Hội thảo " Công tác xã hội - mô hình và giải pháp" PCT -  Thái 14h Cty Tương Lai TT.TU, TT/HĐND, YT, TC, LĐTBXH, GDĐT, Ng.Vụ, NV, KHĐT, VHTTDL, TTTT, TTXTTMDL, CĐYT, ĐPTTH, TPCL, HCL, Cty CP Tương Lai (nd+tl), QĐTP, NHCSXH, Báo ĐT, Cổng TTĐT, Trung tâm DVVL, XD, TTPTQNĐ
Cty CP Tương Lai mời
NC/Thuỷ dự
Thứ sáu 26/09/2014
* Dự họp HĐND Tỉnh khoá VIII - kỳ họp bất thường  -  CT Văn Dương - PCT Thái - PTC Hùng Bs HT.UB HĐND tỉnh mời
* Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương  -  CT Văn Dương Bc VPTU VPTU mời
 Dự họp UB kinh tế QH và Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu ở Ninh Bình PCT -  Thanh Hùng 03 ngày Ninh Bình
* Dự Lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung  PCT -  Thái 7h30 HTH Theo KH số 143/KH-UBND
* Dự Lễ Hội mừng công Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2014 PCT -  Thái 02 ngày TP.Vũng Tàu Đại học QG mời
Thứ bảy 27/09/2014
* Đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi  -  CT Văn Dương 6h HLVò
* Đình nội dung này: Đi kiểm tra tình hình sạt lỡ và bố trí dân cư tại huyện Hồng Ngự PCT -  Thanh Hùng Bs HHN TNMT, NNPTNT, CCTLợi, XD, KHĐT, HHN PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Đình nội dung này: Đi thăm HTX quýt hồng Lai Vung PCT -  Thanh Hùng Bs HLVung NNPTNT, LMHTX, CCPTNT,HLVung PHC mời
NC/Ng.Hùng dự
* Dự Lễ Hội mừng công Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2014 PCT -  Thái
Chủ nhật 28/09/2014