LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 27/10/2014
Dự họp Quốc hội PCT -  Thanh Hùng 1 tuần Hà Nội
* Họp LĐVP CVP -  Văn Hải lúc 8g VPUB LĐVP
Thứ ba 28/10/2014
* Dự lễ dâng hương KN 60 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (có Kế hoạch phân công và bảng chi tiết kèm theo)  -  CT Văn Dương - PCT Thái lúc 14g Khu DTNSS theo thư mời
* Dự chương trình nghệ thuật KN 60 năm ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh  -  CT Văn Dương - PCT Thái lúc 15g30 Khu LHTDTT Theo thư mời
* Dự Họp mặt nhân chứng lịch sử KN 60 năm ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh  -  CT Văn Dương - PCT Thái lúc 20g Khu LHTDTT theo thư mời
* Dự HN SK chương trình chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô vùng ĐBSCL PCT -  Châu Hồng Phúc Bs Sở NNPTNT Bộ NN&PTNT mời
* Bổ sung cuộc họp này:  Nghe báo cáo tình hình sử dụng vốn bù thủy lợi phí, vốn hỗ trợ đất lúa, nguồn vốn vượt thu PCT -  Châu Hồng Phúc 14g30 VPUB HTN (bc), TC, KHĐT, NNPTNT PHC mời
NC/HVVinh dự
Thứ tư 29/10/2014
* Dự lễ khởi công xây dựng tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết  -  CT Văn Dương - PCT Thái 7g30 Phường 6, TPCL
* Tiếp đoàn công tác Thanh tra Chính phủ về việc công bố QĐ thanh tra chương trình mục tiêu QG về văn hoá gđ 2011-2015  -  CT Văn Dương 14 giờ VPUB PCT-Châu Hồng Phúc, KHĐT, VHTTDL, TC, TTR, KBNN, BQLKDTGT, CVP Hải PHC mời
NC/Khanh dự
Thứ năm 30/10/2014
* Bổ sung HN này:  Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lấp Vò đột xuất  -  CT Văn Dương Bs HULV HULVò mời
* Dự tổng kết và phát thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ... -  .... 8g Khu DLMT LH các HKHKT mời
* Họp bàn giải quyết kiến nghị của HĐND Tỉnh về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện dự án  đầu tư trên địa bàn Tỉnh CVP -  Văn Hải lúc 14g VPUB TNMT, CT, VHTTDL, XD, KHĐT, TC, GDĐT, TTPTQNĐ, BQLKKT, CThuế PHC mời
NC/Nguyên dự
* Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách BHXH và BHYT  PCT -  Thái 13g30 VPTU VPTU mời
* Tiếp và làm việc Cty Sun Y vi giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến PCT -  Thái lúc 8g VPUB TTTT, TTTH, TC, KHCN PHC mời
NC/Thủy dự
Thứ sáu 31/10/2014
* Dự lễ trao QĐ bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thống kê  -  CT Văn Dương 9g Cục TK
Cục TK mời
NC/HVVinh CBBPB
* Dự HN giao ban báo chí tháng 10/2014 và công bố giải Báo chí tỉnh lần thứ 1  -  CT Văn Dương 7g30 Sở TTTT Sở TTTT mời
NC/Quang Minh dự
* HN này đình lại:  HN sơ kết Chương trình phối hợp thi đua xây dựng NTM; xây dựng mô hình gia đình thi đua " Chung sức XDNTM" và mô hình phát triển KTTT của MTTQ và Đoàn thể Tỉnh  -  CT Văn Dương Bc HT.UB các Sở ngành, huyện thị Phòng DVCQ dự
NC/Binh Minh CBBPB
* Bổ sung cuộc họp này: Dự họp Ban Thường vụ  -  CT Văn Dương Bc VPTU TTTU mời
* Dự HN SK chương trình hợp tác thương mại kết nối giữa TP HCM và các Tỉnh Thành năm 2014 PCT -  Châu Hồng Phúc Bs TP HCM UBND TPHCM mời
* Đình cuộc họp này: Họp bàn chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Cty TNHH Thành Lực Phó CVP -  Văn Lâm 7g30 VPUB CA (bc), CTHUẾ, TP, TNMT PHC mời
NC/Nguyên dự
* Đình cuộc họp này:Họp về chế độ  tiền lương đối với cán bộ được điều động, bổ sung nhân lực cho HTX Phó CVP -  Văn Lâm lúc 8g30 VPUB NNPTNT, NV, TC, LMHTX

PHC mời
NC/Đạt dự
*Cuộc họp này dời buổi chiều: Họp bàn giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh, ngụ phường 2, TPSĐ CVP -  Văn Hải Bc VPUB TTR (nd+tl), XD, TPSĐ PTCD mời và dự
* Dự HN giao ban quý III năm 2014 CVP -  Văn Hải Bs HTTU TTTU mời
*Bổ sung cuộc họp này:  Nghe báo cáo việc chuẩn bị tài liệu tuyên truyền xuất khẩu lao động PCT -  Thái Bs VPUB LĐTBXH, TTGTVL PHC mời
NC/Hùng dự
Thứ bảy 01/11/2014
* Dự lễ khánh thành trụ sở Ngân hàng Kiên Long chi nhánh tỉnh Đồng Tháp PCT -  Châu Hồng Phúc 9g Trụ sở-TPCL
Chủ nhật 02/11/2014