LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 21/04/2014
* Đón đoàn công tác tỉnh Prây Veng PCT -  Thanh Hùng Bc Dinh Bà Theo KH 55/KH-UBND: CA, NgV, VPUBNDT
* Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình XD cụm TDC trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB XD(nd+tl), KHĐT, TC, NHCSXH, NHPTVN khu vực AG-ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố PHC mời
NC/Tấn dự
* Chào cờ ... -  .... 7h VPUB
* Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng CVP -  Văn Hải 8h VPUB
* Dự HT " Môi trường đầu tư và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và khu vực ĐBSCL - Việt Nam" PCT -  Văn Dương 14h TP. Cần Thơ KHĐT, TTXTTMDL, NNPTNT, Hùng Cá, Bích Chi PHC mời
NC/Hoàng Sĩ dự
* Họp xin ý kiến triển khai thực hiện ĐA đổi mới phương pháp giảng dạy  các môn khoa học xã hội trong nhà trường PT PCT -  Thái 8h VPUB TGTU, KHCN, TC, GDĐT (nd+tl)

PHC mời

NC/Phương dự

* Cuộc họp này đình lại: Họp về tình hình hoạt động đầu tư của Công ty TNHH - TMDV Tân Bách Khoa tại Tây Ninh PCT -  Thái Bc VPUB GDĐT(nd+tl), XD, TC, KHĐT, TNMT PHC mời
NC/Phong, Phương dự
* Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ CT -  Minh Hoan Bc VPTU VPTU mời
Thứ ba 22/04/2014
* Tiếp đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản  -  CT Minh Hoan - PCT Thái 16g VPUB Theo 56/KH.UBND: TTTU, NgV, KHĐT, NNPTNT, CT, LĐTBXH, TTXTTMĐT, VPUBND
* Họp giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện Lấp Vò, Lai Vung PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB MTTQ, UBKT, Ban NC, VPTU, VP.ĐĐBQH&HĐND, TTra, TNMT, CA, HLVò, HLVung, TPCL PTCD mời và dự
* Dự hội nghị Ban Thường vụ TU lần thứ 43 . -  Thường trực TU 1 ngày VPTU CT Minh Hoan, PCT Dương, PCT Thái dự VPTU mời
* Dự Lễ ký kết hợp tác với tỉnh Prâyveng năm 2014 CT -  Minh Hoan Bs HT.UB Theo KH số 55/KH-UBND: VPUBND, CA, QS, BP, CHQ, Ngv, CT, NNPTNT, TC, KHĐT, GTVT, TNMT, GDĐT, VHTTDL, YT, TTTT, TTXTTMDL, HTH, HHN, TXHN
Thứ tư 23/04/2014
* Họp về ĐA phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế SX gạch đất sét nung trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020 PCT -  Thanh Hùng 8h30 VPUB XD(nd+tl), TC, KHĐT, CT, CA, TNMT, KHCN, LĐTBXH, QĐTPT, TPCL, TPSĐ, HTH, HTB, HCL, HLVung, HLVò, HCT
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Tấn, Thứ dự
* Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT PCT -  Thanh Hùng Bc Sở NNPTNT Theo TB số 729-TB/VPTU, PCVP Xiếu NC/Ng.Hùng dự
* Tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản CT -  M.Hoan - PCT - Dương 1 ngày KS Hoà Bình theo 56/KH-UBND: TTHĐND,, NgV, KHĐT, NNPTNT, CT, VHTTDL, BQLKKT, TTXTTM, VPUBND
* Hội nghị triển khai các văn bản luật mới ban hành GĐ -  Sở Tư pháp Bs HTUB * Cấp Tỉnh: TT/HĐND, LĐ và Công chức PC các Sở, ban, ngành, đoàn thể, DNNN
* Cấp huyện: TT/HĐND & UBND, Trưởng Phòng TP, Lãnh đạo các ngành: TNMT, Kinh tế Hạ tầng, BVTV, NV
PHC mời
NC/Đức dự
* Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác giảm nghèo PCT -  Thái Bc VPUB Các TVBCĐ, LĐTBXH(nd+tl)
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Minh Hùng dự
* Dự Demo thiết bị dự án dạy học ngoại ngữ PCT -  Thái 8g VPUB GDĐT(nd+tl), TTTT, TTTH, Cty CP tiến bộ QTế, KHCN, KHĐT PHC mời
NC/Thuỷ dự
Thứ năm 24/04/2014
* Báo cáo đề xuất CS thí điểm trong ĐA TCCNN PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB NNPTNT (ND+TL), KHĐT, TC, NHNN, LMHTX, CT, HTN, HTM, HTX Phú Bình, HTX xoài MX PHC mời
NC/Ngô Hùng dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn các huyện Lấp Vò, Lai Vung PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB MTTQ, UBKT, Ban NC, VPTU, VP.ĐĐBQH&HĐND, TTra, TNMT, CA, HLVò, HLVung, TPCL PTCD mời và dự
* Dự HN công bố Quyết định kiểm toán chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn PCT -  Văn Dương 9g VPUB KTNN (bc) KHĐT, TC, NNPTNT, YT, GDĐT, KBNN, TTNS&VSMTNT, HTH, HTB, HTN, HTM, TPCL, HLVung PHC mời
NC/Song dự
* Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lấp Vò PCT -  Văn Dương Bc HULVò
* Bổ sung cuộc họp này: Họp BCĐ công tác về các tổ chức PCPNN Tỉnh PCT -  Thái Bc VPUB TV/BCT, Ng.Vụ, NV, LĐTBXH, YT, GDĐT, NNPTNT, HLHPN, UBND huyện, thị xã, thành phố, LHTCHN(nd+tl)
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Vẹn dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp về công tác xuất khẩu lao động PCT -  Thái Bs VPUB LĐTBXH(nd+tl), YT, TC, NHCSXH, NNPTNT, Trường CĐYT, HCL, HTM, TXHN PHC mời
NC/M.Hùng dự
* Thăm và tặng quà Cựu chiến binh tham gia thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên địa bàn TPCL CT -  Minh Hoan 14h TPCL
* BC chuyên đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp CT -  Minh Hoan Bs Trường CT
Thứ sáu 25/04/2014
* Họp BCĐ bồi thường GPMB công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và đường tuyến nối PCT -  Thanh Hùng 13h30-15h VPUB TTPTQNĐ, TNMT, MTTQ, TC, XD, GTVT, TPCL, HLVò, HCL                                        PHC mời
NC/Vinh dự
* Họp giải quyết KN của người dân khi XD cầu Ngân hàng, huyện TM PCT -  Thanh Hùng 15h VPUB HTM(nd+tl), GTVT, TNMT, TTPTQNĐ, Ban QLDA đường thuỷ NĐPN PHC mời
NC/Vinh, Sơn dự
* Họp góp ý sửa đổi QĐ số 21/2011/QĐ-UBND về quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thanh Hùng 7h30-9h30 VPUB KHCN(nd+tl), TTTT, CT, NNPTNT, TNMT, TC, KHĐT PHC mời
NC/Nguyên dự
* Họp BC xin chủ trương đầu tư trụ sở Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng PCT -  Thanh Hùng 9h30 VPUB KHCN(nd+tl), KHĐT, TNMT PHC mời
NC/Nguyên dự
* Họp Đảng uỷ BT ĐU -  Tấn Xiếu 14g VPUB Các ĐUV Đ/c Bình Minh dự
* Họp Hội đồng quản lý quỹ Đầu tư phát triển PCT -  Văn Dương 9g30 VPUB TV/HĐ, Quỹ ĐTPT (bc) PHC 
NC/Song dự
* Làm việc nghe báo cáo tình hình thu ngân sách quý I/2014 PCT -  Văn Dương 7g30 VPUB TC (bc), Cục Thuế PHC mời
NC/Song dự
* Dự Fetival đờn ca tài tử PCT -  Thái Bạc Liêu
* Làm việc tại Đảng bộ thành phố Cao Lãnh CT -  Minh Hoan 1 ngày TPCL Theo TB số 729-TB/VPTU, PCVP Phú NC/C.Thiện dự
Thứ bảy 26/04/2014
* Bổ sung cuộc họp này: HN trực tuyến tổng kết 15 năm Điện khí hoá nông thôn PCT -  Thanh Hùng 8h VPUB  HĐND, CT(nd+tl), TC, KHĐT, NNPTNT, TNMT, Cty ĐL PHC mời
NC/Sĩ dự
* Bổ sung cuộc họp này: Dự họp mặt truyền thống cán bộ chiến sỹ giao lưu - Thông tin Khu 8, lần thứ IV PCT -  Thái 9h Khu DLMT
* Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua
1.Thông qua các tiêu chí đánh giá đối với GĐ Sở, Chủ tịch UBND huyện
2. Việc thành lập " Quỹ phát triển tái hoà nhập cộng đồng"
3. Phương án xử lý công nợ của đại lý vé số Nguyễn VănThanh
4. Xin chủ trương cho thuê đất của Công ty CP Docimexco tại huyện Hồng Ngự
5. ĐN cho chủ trương đầu tư DA Khu vui chơi - giải trí Ngân Khánh Hồng Ngự của Cty Ngân Khánh Hồng Ngự
6. Xin chủ trương XD nhóm tượng sự kiện tập kết 1954 tại bờ sông Cao Lãnh
7. KH đấu thầu BC kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế BVĐK Lấp Vò
8. Thủ tục chuyển khu đất 46 ha VQGTC sang sử dụng vào mục đích phát triển KT-XH 
9. ĐN thoả thuận hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học đối với viên chức Trường Chính trịCT -  Minh Hoan Bs VPUB
1. NV(b/c)
2. CA(b/c), TC, LĐTBXH, NV
3. TC(b/c), Cty Xổ số
4. TNMT(b/c), CTHADS
5. KHĐT(b/c), TNMT, XD, VHTTDL, TC, TTXTTMDL
6. VHTTDL(b/c), BTG.TU
7. KHĐT(b/c), YT, TC
8.HTN(nd+tl), TNMT, NNPTNT, VQGTC
9. VPUB(b/c)


PHC mời
NC/Tôi dự ghi BB
NC/Khối dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp BCS đảng UBND Tỉnh:
1.Về đầu tư của Công ty Xổ số Kiến thiết ĐT
2. Báo cáo kết quả thực hiện thông báo 533-TB/UBKTTW

CT -  Minh Hoan 10h VPUB TV/BCSĐ, KHĐT, TC, TTra, Nam  dự PHC mời
Chủ nhật 27/04/2014