LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: Đến ngày:   
Xem theo:

Nội dung

Người chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 20/10/2014
* Nghe báo cáo góp ý KH phát triển KTXH 5 năm 2016-2020  -  CT Văn Dương - PCT Thái Bs VPUB KHĐT (bc), CTKê PHC mời
NC/Ngô Hùng dự
* Đình cuộc họp này:  Tiếp công dân  -  CT Văn Dương Bc VPUB BDV, MTTQ, TTra, CA, TNMT, HND, HLHPN, HLVung, HCL, HCT, HTM PTCD mời và dự
* Dự họp Quốc hội PCT -  Thanh Hùng 1 tuần Hà Nội
* Họp giao ban LĐVP CVP -  Văn Hải Bs VPUB LĐVP, trưởng phòng HC-TC
Thứ ba 21/10/2014
* Dự Đại hội Thi đua yêu nước " Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ V, năm 2009-2014  -  CT Văn Dương 7h30 TT VH Điện ảnh Tỉnh NC/B.Minh chuẩn BBPB
* Nghe BC tình hình hoạt động của Cty Bóng đá ĐT  -  CT Văn Dương Bc VPUB TC(nd+tl), VHTTDL, TV/HĐQT(Cty Xây lắp, Cty Xổ số, Cty Bóng đá); LĐ Bóng đá, NVụ PHC mời
NC/Dương dự
* HN triển khai, học tập NQ TW 9 khóa XI ... -  .... 1 ngày HT.UB Công chức và viên chức VPUBND, VPHĐND, Sở TC, Sở NgVụ
* Họp Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh CVP -  Văn Hải 14h VPUB Cổng TTĐT
* Họp thông qua KH xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2014-2020 PCT -  Thái Bs VPUB MTTQ, LĐTBXH(nd+tl), TP, CA, YT, GDĐT, VHTTDL, KHĐT, TC, NV, TĐ, PN
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Minh Hùng dự
Họp thông qua quy định về quy trình đặt tên, đổi tên đường, trường học và công trình công cộng trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thái Bc VPUB MTTQ, Ban Tuyên giáo, VHTTDL(nd+tl), GTVT, XD, TNMT, YT, GDĐT, LĐTBXH, TP, LHCHKHKT, Hội KHLS, Ban VHXH
* Có tài liệu kèm theo
PHC mời
NC/Dương dự
Thứ tư 22/10/2014
* Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thông qua
1. Xếp hạng Trường TCN-GDTX và Trung tâm DN-GDTX
2. Đầu tư kho trung chuyển xăng dầu tại thành phố Biên Hoà, Đồng Nai của Cty TMDK
3. QH phát triển Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng gắn với bảo tồn, phát triển cây tràm, cây tre
4. Ban hành KH hỗ trợ đầu tư máy, thiết bị theo QĐ số 68/2013/QĐ-TTg
5. ĐN chủ trương lập dự án Nâng cấp trại thực nghiệm ứng dụng KHCN
6. BC tình hình chuẩn chuẩn bị công tác tổ chức Lễ KN 60 năm Ngày Tập kết tại Cao Lãnh
7. Về giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Niêm, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông 
8. Xin chủ trương cho Cty CP thức ăn chăn nuôi Vina tiếp tục hoạt động.
 -  CT Văn Dương - PCT Thái Bs VPUB
1. NV(b/c), TC, LĐTBXH, GDĐT
2. TC(b/c), KHĐT, Cty TMDK
3. VHTTDL(b/c)
4. NNPTNT(b/c), TC, CT, NHNN
5. KHĐT(b/c), TC, KHCN
6. VHTTDL (b/c
7. UBND huyện Tam Nông (b/c), TNMT
8. BQLKKT (bc), XD, TNMT

PHC mời
NC/Tôi ghi BB
NC/Khối dự
* Bổ sung cuộc họp này: Tiếp công dân khiếu nại thuộc địa bàn  huyện Tháp Mười, TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh  -  CT Văn Dương Bc VPUB BDVTU, UBMTTQ, TTR, CA, TNMT, HTM, TPSĐ, TPCL PTCD mời và dự
* Họp Đảng uỷ BT ĐU -  Tấn Xiếu 14h VPUB Đảng uỷ viên
Bình Minh dự
Họp phê duyệt Quy chế quản lý di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia trên địa bàn Tỉnh PCT -  Thái Bc VPUB Ban Tuyên giáo, MTTQ, VHTTDL(nd+tl), TC, KHĐT, XD, TNMT, GTVT, NV, TTTT, CT, CA, BCHQS, BQLGT, BTS Phật giáo Tỉnh PHC mời
NC/Dương dự
Thứ năm 23/10/2014
* HN sơ kết  03 thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào " Văn hoá giao thông với bình yên sông nước" tỉnh ĐT và Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2014  -  CT Văn Dương Bs Sở GTVT BATGT mời
NC/Giang dự
* Họp về phối hợp tổ chức HN sơ kết Chương trình phối hợp thi đua xây dựng NTM; xây dựng mô hình gia đình thi đua " Chung sức XDNTM" và mô hình phát triển KTTT của MTTQ và Đoàn thể Tỉnh. Phó CVP -  Văn Lâm 8h VPUB BDVTU, UBMTTQ, NNPTNT, LMHTX, VP.ĐPCTXDNTM, NV PHC mời
NC/Đạt, Phòng DVCQ dự
* Họp Chi bộ 3 ... -  .... 15h VPUB ĐVCB 3 dự
* Họp về giới thiệu giải pháp mạng Wan, hệ thống truyền hình trực tuyến và một số ứng dụng CNTT PCT -  Thái Bs VPUB c(bc), Viễn thông (bc), tổ giúp việc CNTT PHC mời
NC/Thuỷ dự
* Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức PCT -  Thái 14h VPUB NV(nd+tl và mời TV/HĐ dự)
Sở NVụ mời
NC/Đức dự
Thứ sáu 24/10/2014
* HN tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2014  -  CT Văn Dương - PCT Hùng Bs Sở NNPTNT TT/TU, KHCN, CT, TTXTTMDL, CTKê, CT, HND, MTTQ, LMHTX, NHNN, Báo ĐT, ĐPTTH, Cổng TTĐT, NNPTNT(nd+tl), UBND và Phòng NNPTNT; Phòng KT huyện, thị xã, thành phố, các DN, các HTX PHC mời
NC/Đạt dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp báo cáo kết quả việc thực hiện cụ thể hóa các kiến nghị của Tỉnh với Chính phủ về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB TC,KHĐT, KHCN, CT, NV, NNPTNT PHC mời
NC/Đạt dự
* Tiếp đoàn khảo sát về tình hình giải quyết một số vụ, việc khiếu nại phức tạp, kéo dài  CVP -  Văn Hải 14g VPUB PTCD mời và dự
* Bổ sung cuộc họp này: Họp triển khai KH phục vụ lễ kỷ niệm 60 ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (có kèm theo kế hoạch số 12/KH-VPUBND) CVP -  Văn Hải lúc 8g VPUB-PH số 3 Sở ngành, huyện thị
* Họp bàn hỗ trợ kinh phí đào tạo cho công nhân Công ty Nghị Phong PCT -  Thái Bs VPUB LĐTBXH, TC, TTGTVL, Cty Nghị Phong(nd+tl) PHC mời
NC/Q.Vinh dự
Thứ bảy 25/10/2014
* Họp giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Thanh Bình và huyện Lấp Vò PCT -  Thanh Hùng Bc VPUB UBMTTQ. VPTU, VP.ĐĐBQH-HĐND, TTR, TC, TNMT, TP, NNPTNT, HTVT, CA, HTB, HLVÒ PTCD mời và dự
* Họp thông qua các nội dung:
1.Bàn di dời trụ điện, đèn khu vực cổng chính cty Nghị Phong
2. Cty Cấp nước xin thuê đất KCN Trần Quốc Toản đầu tư trạm cấp nước
3 Quy định tâng cao tối đa trong KCN Trần Quốc Toản
PCT -  Thanh Hùng Bs VPUB 1. Cty ĐL, Cty XL, Cty Nghị Phong
2. XD, BQLKKT, CTy XL, CTy Nghị Phong, Cty CN (nd+tl)
3. XD (nd+tl), BQLKKT, CTy Nghị Phong,
PHC mời
NC/Nguyên, Thứ dự
* Dự chương trình đồng hành cùng nhân dân lần thứ 24 PCT -  Thái Lúc 19g Đài PTTHĐT
Chủ nhật 26/10/2014