VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
961 807/VPUBND-KTTH 02/11/2015 V/v xin chậm nộp tiền xây dựng hạ tầng dự án Trường mầm non Minh Đức tại thị xã Hồng Ngự Xem
962 806/VPUBND-KTTH 02/11/2015 V/v thực hiện Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND, số 12/2010/NQ-HĐND và số 93/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xem
963 805/VPUBND-KTTH 02/11/2015 V/v báo cáo tổng kết Quyết định số 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem
964 804/VPUBND-KTTH 02/11/2015 V/v triển khai Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Xem
965 765/VPUBND-TCD 02/11/2015 V/v cho ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn Tỉnh. Xem
966 732 /VPUBND-NC 02/11/2015 V/v thực hiện Công văn số 3011/TTCP-KHTCTH ngày 22/10/2015 của Thanh tra Chính phủ Xem
967 731/VPUBND-NC 02/11/2015 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký QSDĐ, tài sản gắn liền với đất. Xem
968 730/VPUBND-NC 02/11/2015 V/v rà soát đầu mối Trang Ngoại giao kinh tế trực tuyến và giới thiệu thành viên Xem
969 700/UBND-KTTH 02/11/2015 V/v kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển Xem
970 699/UBND-KTTH 02/11/2015 V/v bổ sung kinh phí hoạt động năm 2015 cho Sở Ngoại vụ Xem
971 697/UBND-KTTH 02/11/2015 V/v mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Xem
972 54/UBND-TH 02/11/2015 V/v đề nghị điều chỉnh Chương trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2015 Xem
973 357/TB-VPUBND 02/11/2015 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương tại cuộc họp làm việc với Sở Nội vụ Xem
974 307/BC-UBND 02/11/2015 Tổng kết tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý giai đoạn năm 2011-2015 và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 Xem
975 306/UBND-VXKG 02/11/2015 V/v bổ sung nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình Xem
976 227/VPUBND-TH 02/11/2015 V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 116-KL/TW Xem
977 226/VPUBND-TH 02/11/2015 V/v báo cáo kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ Xem
978 1960/VPUBND-KTN 02/11/2015 V/v báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân của dự án Hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh Xem
979 1959/VPUBND-KTN 02/11/2015 V/v tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chương trình tín dụng hỗn hợp Norad-KfW Xem
980 1958/VPUBND-KTN 02/11/2015 V/v dự Hội nghị Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ khu vực Nam Bộ 2015 Xem
Trước 46 47 48 49 50 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy phép số 342/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 03 tháng 08 năm 2007
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh