VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
961 557/UBND-KTN 19/09/2014 V/v thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Xem
962 556/UBND-KTN 19/09/2014 V/v điều chỉnh hướng tuyến đường Đ43 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp Xem
963 555/UBND-KTN 19/09/2014 V/v chuyển mục đích sử dụng đất Xem
964 554/UBND-KTN 19/09/2014 V/v thực hiện công tác cắm mốc quy hoạch tại các xã nông thôn mới Xem
965 553/UBND-KTN 19/09/2014 V/v điều chỉnh và xác định hành lang an toàn đường bộ tuyến nối cầu Cao Lanh và cầu Vàm Cống Xem
966 45/UBND-TH 19/09/2014 V/v góp ý dự thảo Bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo Xem
967 35/VPUBND-CTTĐT 19/09/2014 V/v trả lời thư của công dân trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Xem
968 34/VPUBND-CTTĐT 19/09/2014 V/v trả lời thư của công dân trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Xem
969 33/VPUBND-CTTĐT 19/09/2014 V/v trả lời thư của công dân trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Xem
970 32/VPUBND-CTTĐT 19/09/2014 V/v trả lời thư của công dân trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Xem
971 300/TB-VPUBND 19/09/2014 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự xã hội 8 xã biên giới Tỉnh. Xem
972 215/QĐ-UBND-NĐ 19/09/2014 Quyết định V/v thu hồi và giao đất cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp để xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự Xem
973 214/QĐ-UBND-NĐ 19/09/2014 Quyết định V/v thu hồi một phần diện tích đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh để giao đất theo thẩm quyền Xem
974 187/BC-UBND 19/09/2014 Báo cáo nội dung yêu cầu giám sát theo Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 30/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Xem
975 149/VPUBND-HC 19/09/2014 V/v đăng ký dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát Xem
976 148/VPUBND-HC 19/09/2014 V/v góp ý dự thảo văn bản Xem
977 144/KH-UBND 19/09/2014 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44/NQ ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Xem
978 143/KH-UBND 19/09/2014 V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung (26/9/1959 – 26/9/2014) Xem
979 1227/VPUBND-KTN 19/09/2014 V/v thực hiện Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem
980 1226/VPUBND-KTN 19/09/2014 V/v giải quyết kiến nghị của Sở Công Thương Xem
Trước 46 47 48 49 50 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy phép số 342/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 03 tháng 08 năm 2007
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh