1 Cấp giấp phép kinh doanh Karaoke UBND Thị xã Hồng Ngự
2 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh và nghỉ hẳn kinh doanh UBND Thị xã Hồng Ngự
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài UBND Thị xã Hồng Ngự
4 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) UBND Thị xã Hồng Ngự
5 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Thị xã Hồng Ngự
6 Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện tại cấp xã UBND Thị xã Hồng Ngự
7 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật UBND Thị xã Hồng Ngự
8 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi UBND Thị xã Hồng Ngự
9 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ UBND Thị xã Hồng Ngự
10 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ UBND Thị xã Hồng Ngự
11 Cấp giấy phép xây dựng các công trình (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND cấp xã cấp phép). UBND Thị xã Hồng Ngự
12 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND cấp xã cấp phép). UBND Thị xã Hồng Ngự
13 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Thị xã Hồng Ngự
14 Thủ tục cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh UBND Thị xã Hồng Ngự
15 Trình tự việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường UBND Thị xã Hồng Ngự
16 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Thị xã Hồng Ngự