Thủ tục: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện Tam Nông

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Huyện Tam Nông

Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng
+ Phí thẩm định: 200.000 đồng

(ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.
Bước 2: Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định (trong ngày).
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhận hẹn ngày trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. 
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng (trong ngày).
Bước 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định hồ sơ và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận một cửa (08 ngày).
Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức (trong ngày).

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị hỏng, mất 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!