Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện Tam Nông

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Huyện Tam Nông

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
+ Lệ phí cấp giấy: 100.000 đồng
+ Phí thẩm định: 200.000 đồng

(ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.
Bước 2: Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định (trong ngày).
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhận hẹn ngày trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1. 
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng (trong ngày).
Bước 4: Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định hồ sơ và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận một cửa (08 ngày).
Bước 5: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức (trong ngày).

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 1
1 Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp 1
2 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!