Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện Tam Nông

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Huyện Tam Nông

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Kiểm tra việc hộ kinh doanh có hành vi vi phạm tại  khoản 1,2,3,4,5  Điều 61 của NĐ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Bước 2: Phòng TC-KH ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi giấy CN ĐKKD.
Bước 3: Trình hồ sơ đề nghị lãnh đạo phòng ra quyết định thu hồi giấy CN ĐKKD của hộ kinh doanh sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu
Sáng từ 7h30 đến 11h; 
Chiều từ 13h30 đến 16h. 

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1
1 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!