Thủ tục: Tạm ngừng kinh doanh và nghỉ hẳn kinh doanh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện Tam Nông

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Huyện Tam Nông

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tạm nghỉ hoặc nghỉ hẳn kinh doanh.

Bước 1: Công dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục tạm ngừng hoặc nghỉ hẳn kinh doanh.
Bước 2: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh (nếu nghỉ trên 30 ngày) hoặc nghỉ hẳn kinh doanh cùng với giấy chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu nghỉ hẳn).
Bước 3: Cán bộ Phòng TC – KH tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh ( nếu nghỉ trên 30 ngày) hoặc nghỉ hẳn kinh doanh cùng với giấy chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu nghỉ hẳn) và xoá tên hộ kinh doanh trong sổ ĐKKD.
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu
Sáng từ 7h30 đến 11h; 
Chiều từ 13h30 đến 16h. 

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh 1
1 thông báo v/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!