Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Huyện Tam Nông

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND Huyện Tam Nông

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 10.000 đồng (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng

+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ, lập biên nhận hồ sơ, có chữ ký của người giao, người nhận và thời hạn giải quyết.
+ Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến cơ quan khác để phục vụ việc cấp GPXD mà không thuộc trách nhiệm của người xin cấp GPXD, thì cơ quan cấp GPXD phải có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan khác có liên quan để làm rõ và xử lý.
+ Đến thời hạn giải quyết, chủ đầu tư đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, chủ đầu tư tự viết và phải trình bày lý do yêu cầu cấp lại giấy phép xây dựng 1
1 Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp giấy phép xây dựng đã cấp bị hư hỏng). 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!