Thủ tục: Cấp phép hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy phép hoạt động

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học, lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Hồ sơ xin cấp phép hoạt động nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo) 
Bước 3: Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp và Thanh Tra Sở phối hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất ban đầu của trung tâm (bao gồm có: Diện tích mặt bằng. Diện tích lớp học, trật tự, vệ sinh phòng học. Khu vực để xe, phòng giáo viên, phòng thư viện, khu vệ sinh. Trang thiết bị: bàn ghế giáo viên và  học viên, máy tính, thiết bị nghe nhìn, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, các trang thiết bị khác . . .)
Bước 4: Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm ngoại ngữ, tin học do giám đốc Trung tâm ký tên, đóng dấu. 1
1 Quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm. 1
2 Nội quy hoạt động của Trung tâm. 1
3 Mẫu 1: Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ. 1
4 Mẫu 2: Kê khai trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, phòng máy tính, thư viện. 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!