Thủ tục: Cấp phép dạy thêm, học thêm đối tượng ngoài nhà trường.
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không (ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Được cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (trừ các đối tượng thuộc Điểm a, Khoản 4, Điều 4, của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) có yêu cầu lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 6, đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp Cao Lãnh).
Bước 3: Phòng GDTX-CN phối hợp với Thanh tra Sở thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất.
Bước 4: Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp giấy phép dạy thêm học thêm.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm học thêm DTHT 1
1 Danh sách trích ngang của người tổ chức DTHT và người đăng kí dạy thêm. 1
2 Đơn xin dạy thêm của người đăng kí dạy thêm (dùng cho giáo viên hưởng lương nhà nước). 1
3 Đơn xin dạy thêm của người đăng kí dạy thêm (dùng cho giáo viên không hưởng lương nhà nước). 1
4 Bản kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT trong đó nêu rõ: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức DTHT. 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!