Thủ tục: Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp
Lĩnh vực thống kê: Văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

* 8000đ/ 01 bản sao đối với THPT (mức phí này có thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo mức giá phôi bản sao theo từng năm)

 * 4000đ/01 bản sao THCS từ năm 2005 trở về trước

(ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định điều chỉnh, bản sao bằng tốt nghiệp nếu đương sự có nhu cầu cấp bản s

Bước 1: Đơn vị hoặc cá nhân có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp.

- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng (Dùng cho các trường hợp có Quyết định điều chỉnh) 1
1 Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng (Dùng cho các trường hợp các đơn vị nhập dữ liệu sai) 1
2 Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được cấp văn bằng. 1
3 Văn bằng đề nghị chỉnh sửa 1
4 Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn. 1
5 Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng do thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 1
6 Các tài liệu chứng minh văn bằng ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!