Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)
Lĩnh vực thống kê: Văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

*  8000đ/ 01 bản sao THPT (mức phí này có thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo giá phôi bằng theo từng năm)

* 4000đ/01 bản sao THCS từ năm 2005 trở về trước

(ngàn đồng)

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản sao bằng tốt nghiệp

Bước 1: Đơn vị hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

          Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp.

          + Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

          + Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
0 Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp. 1
1 Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người được cấp văn bằng. 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!