VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1 762/VPUBND-KTTH 27/09/2016 V/v giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu Xem
2 495/UBND-KTTH 27/09/2016 V/v kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ ký Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy Xem
3 493/UBND-KTTH 27/09/2016 V/v sửa chữa thiết bị y tế đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Xem
4 364/QĐ-UBND.KT 27/09/2016 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 40 năm xây dựng và phát triển Thư viện tỉnh Đồng Tháp (1976 – 2016) Xem
5 270/UBND-KGVX 27/09/2016 V/v hợp tác với tổ chức ALYT Solidarité Formation Santé Xem
6 193/KH-UBND 27/09/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 Xem
7 140/QĐ-BQLQKCBCNN 27/09/2016 Quyết định V/v lập danh sách thành viên Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Tháp Xem
8 51/2016/QĐ-UBND 27/09/2016 Quyết định ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
9 494/UBND-KTTH 27/09/2016 V/v mua sắm thiết bị và phương tiện làm việc đối với các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Xem
10 400/UBND-NC 27/09/2016 V/v giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài Xem
11 199/UBND-TCD 27/09/2016 V/v trả lời đơn của ông Lê Thái Hòa, huyện Lấp Vò Xem
12 1005/VPUBND-KGVX 27/09/2016 V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư 19/2014/TT-BNV Xem
13 1004/VPUBND-KGVX 27/09/2016 V/v đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg Xem
14 761/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia Xem
15 760/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v cụ thể hoá Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 15/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X Xem
16 759/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v tiếp nhận kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Xem
17 758/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BTC về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá Xem
18 757/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Xem
19 756/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v tiếp nhận kinh phí thủy lợi năm 2016 Xem
20 755/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ Xem
21 754/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC Xem
22 753/VPUBND-KTTH 26/09/2016 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC Xem
23 682/VPUBND-TCD 26/09/2016 V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phước, ngụ Phường 1, thành phố Sa Đéc. Xem
24 681/VPUBND-NC 26/09/2016 V/v thành lập Hội đồng thẩm định lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Xem
25 679/VPUBND-TCD 26/09/2016 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phùng Văn Thang, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình Xem
26 678/VPUBND-TCD 26/09/2016 V/v chậm đề xuất giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thẩm, ngụ Phường 4, thành phố Cao Lãnh Xem
27 653/UBND-KTN 26/09/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VnSAT Xem
28 651/UBND-KTN 26/09/2016 V/v chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án năm 2016 Xem
29 650/BCĐXDNTM-VPĐP 26/09/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho thành phố Sa Đéc năm 2016 Xem
30 649/UBND-KTN 26/09/2016 V/v cung cấp điện trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn Xem
>> Xem thêm
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh