CHI TIẾT VĂN BẢN   Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Số ký hiệu 501/SVHTTDL-QLVH
Ngày ký 19/04/2019
Người ký Ngô Quang Tuyên
Trích yếu V/v chấp thuận tổ chức thực hiện trò chơi có thưởng tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Sa Đéc
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
Lĩnh vực Công tác thi đua, khen thưởng
Phân loại Điều lệ
Tập tin đính kèm: 501 TTVHTT&TT - TPSD (Trung Nghia) (19.4)_Signed_hsH8KtmXZr.pdf
Văn bản liên quan: