CHI TIẾT VĂN BẢN   Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Số ký hiệu 44/TTr-SVHTTDL
Ngày ký 19/04/2019
Người ký Nguyễn Hữu Lý
Trích yếu TT về việc thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào `Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
Lĩnh vực Văn hóa Xã hội
Phân loại Tờ trình
Tập tin đính kèm: TT 44_Rxgvy9HW5m.pdf
Văn bản liên quan: