CHI TIẾT VĂN BẢN   Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Số ký hiệu 494/SVHTTDL-QLVH
Ngày ký 19/04/2019
Người ký Nguyễn Hữu Lý
Trích yếu V/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
Lĩnh vực Văn hóa Xã hội
Phân loại Công văn
Tập tin đính kèm: cv 494_5JVEAufAFH.zip
Văn bản liên quan: