VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1 99/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Văn Nghiệm Xem
2 98/UBND-ĐN 21/03/2019 V/v Tổ chức VNSF đến trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp Xem
3 98/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Chánh Tài Xem
4 97/UBND-ĐN 21/03/2019 V/v tiếp và làm việc với người nước ngoài Xem
5 97/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Hoàng Nhung Xem
6 96/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Trương Thanh Hợp Xem
7 95/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Lê Văn Ngọt Xem
8 94/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Lý Đức Tường Xem
9 93/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Lê Thanh Trung Xem
10 92/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Trương Quốc Thái Xem
11 91/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với bà Từ Thị Thu Hoà Xem
12 90/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với bà Thái Thị Thu Thuỷ Xem
13 89/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Lê Đĩnh Nghi Xem
14 88/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Huỳnh Minh Đường Xem
15 87/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với ông Trần Hoàn Quí Xem
16 86/QĐ-UBND-TCCB 21/03/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với bà Phạm Nguyễn Yến Trinh Xem
17 587/VPUBND-KT 21/03/2019 V/v giải quyết kiến nghị của ông Phạm Phú Cường Xem
18 357/VPUBND-THVX 21/03/2019 V/v đẩy mạnh triển khai Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam Xem
19 356/VPUBND-THVX 21/03/2019 V/v thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BYT của Bộ Y tế Xem
20 355/VPUBND-THVX 21/03/2019 V/v thực hiện Công văn số 707/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xem
21 354/VPUBND-THVX 21/03/2019 V/v thực hiện văn bản số 2092/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ Xem
22 353 /VPUBND-THVX 21/03/2019 V/v tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh Xem
23 157/VPUBND-TCD 21/03/2019 V/v đơn khiếu nại của bà Đặng Tuyết Loan, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười Xem
24 141/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2018 Xem
25 140/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xem
26 139/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xem
27 138/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xem
28 137/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2018 Xem
29 136/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 Xem
30 135/QĐ-UBND.KT 21/03/2019 Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2018 Xem
>> Xem thêm
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(0277)(3853112), Fax: (84)(0277)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh