VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1 594/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TU phục vụ Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Xem
2 593/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v ý kiến về dự án Khu dân cư Ngô Thị Thuý Vân Xem
3 592/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v gia hạn thời gian báo cáo Công văn số 447/VPUBND-KTN ngày 29/3/2018 Xem
4 591/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v gia hạn thời gian báo cáo Công văn số 471/VPUBND-KTN ngày 03/4/2018 Xem
5 590/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v gia hạn thời gian báo cáo Công văn số 411/VPUBND-KTN ngày 22/3/2018 Xem
6 589/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v gia hạn thời gian báo cáo Công văn số 466/VPUBND-KTN ngày 03/4/2018 Xem
7 588/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v gia hạn thời gian báo cáo Công văn số 486/VPUBND-KTN ngày 04/4/2018 Xem
8 587/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v tài liệu họp HĐND Tỉnh kỳ giữa năm 2018 Xem
9 586/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Xem
10 585/VPUBND-KTN 24/04/2018 V/v sử dụng đất của Chi nhánh Công ty TNHH Cỏ May Xem
11 49/VPUBND-ĐN 24/04/2018 V/v Ngày hội “Khởi nghiệp Sáng tạo ABCD Mekong” tại tỉnh Bến Tre Xem
12 417/QÐ-UBND.HC 24/04/2018 Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm thiết bị công trình Nhà Văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 Xem
13 416/QÐ-UBND.HC 24/04/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp Xem
14 415/QĐ-UBND 24/04/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa mặt đường ĐT854 (đoạn từ cầu Ông Đại đến cầu Xẻo Mát), huyện Châu Thành Xem
15 414/QĐ-UBND.HC 24/04/2018 Quyết định phê duyệt phân khai vốn NSTW hỗ trợ người có công Cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Xem
16 40/VPUBND-TH 24/04/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương Xem
17 38/BC-VPUBND 24/04/2018 Về tình hình, kết quả công tác tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 Xem
18 314/VPUBND-KTTH 24/04/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Xem
19 313/VPUBND-KTTH 24/04/2018 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Xem
20 312/VPUBND-KTTH 24/04/2018 V/v triển khai Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính Xem
21 269/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Xem
22 268/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Xem
23 267/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ Xem
24 253/VPUBND-ĐTXD 24/04/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Định mức chi phí xây dựng định mức và giá xây dựng Xem
25 252/VPUBND-ĐTXD 24/04/2018 V/v thư mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam Xem
26 251/VPUBND-ĐTXD 24/04/2018 V/v chuẩn bị nội dung phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh Xem
27 250/VPUBND-ĐTXD 24/04/2018 V/v kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 01 năm thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 Xem
28 207/VPUBND-TCD 24/04/2018 V/v báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018. Xem
29 130/UBND-KGVX 24/04/2018 V/v điều chỉnh thời gian học tập và thực hành chuyên ngành Điện quang công nghiệp của Kế hoạch số 105/KHUBND của UBND tỉnh ngày 13/4/2018 Xem
30 128/UBND-ĐTXD 24/04/2018 V/v điều chỉnh dự toán kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Xem
>> Xem thêm
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(0277)(3853112), Fax: (84)(0277)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh