VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
61 1269/QĐ-UBND.HC 20/10/2017 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cầu Rạch Chùa tuyến ĐT848 Xem
62 1268/QĐ-UBND-HC 20/10/2017 Quyết định về việc cử công chức đi học trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản năm 2017 Xem
63 1267/QĐ-UBND-HC 20/10/2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học trình độ thạc sĩ ngành Khoa học máy tính năm 2017 Xem
64 1266/QĐ-UBND-HC 20/10/2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học trình độ thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán năm 2017 Xem
65 119/VPUBND-ĐN 20/10/2017 V/v cử cán bộ đầu mối phụ trách thu xếp các hoạt động song phương tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (Đà Nẵng, 7- 10/11/2017) Xem
66 116/TTr-UBND 20/10/2017 Về thông qua Đề án chuyển đổi “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp” thành “Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp” Xem
67 115/TTr-UBND 20/10/2017 Về thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Xem
68 114/TTr-UBND 20/10/2017 Về thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tỉnh Xem
69 1138/VPUBND-KGVX 20/10/2017 V/v Giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ” Xem
70 113/TTr-UBND 20/10/2017 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016 Xem
71 112/TTr-UBND 20/10/2017 Thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
72 111/TTr-UBND 20/10/2017 Thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
73 110/TTr-UBND 20/10/2017 Thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
74 109/TTr-UBND 20/10/2017 Thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
75 108/TTr-UBND 20/10/2017 Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
76 108/TTr-UBND 20/10/2017 Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
77 04/VPUBND-KSTTHC 20/10/2017 V/v thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV Xem
78 751/VPUBND-ĐTXD 20/10/2017 V/v báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn Xem
79 729/VPUBND-NC 20/10/2017 Về việc giải quyết khiếu nại Xem
80 849/VPUBND-KTTH 19/10/2017 V/v triển khai Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ Xem
1 2 3 4 5 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(0277)(3853112), Fax: (84)(0277)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh