VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
961 602/UBND-KTN 31/08/2016 V/v kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Xem
962 601/UBND-KTN 31/08/2016 V/v bổ sung chi phí hỗ trợ bảo vệ công tác thi công trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh Xem
963 600/UBND-KTN 31/08/2016 V/v chủ trương xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn huyện Cao Lãnh Xem
964 452/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v báo cáo đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 Xem
965 451/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh Xem
966 446/UBND-KTTH 31/08/2016 V/v mua sắm trang thiết bị đối với Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc Xem
967 269/TB-VPUBND 31/08/2016 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Chăm sóc sức khoẻ Vĩnh Đức Xem
968 268/TB-VPUBND 31/08/2016 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại buổi khảo sát tình hình thực hiện công trình xử lý khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành và dự án Kè chống xói lở giai đoạn III, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Xem
969 1690/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v thực hiện Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ Xem
970 1689/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v thực hiện Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem
971 1688/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Xem
972 1687/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Xem
973 1686/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v chuyển nhượng dự án Cụm công nghiệp Tân Dương Xem
974 1684/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v chuyển đổi Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 Xem
975 1682/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Xem
976 1678/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Xem
977 1674/VPUBND-KTN 31/08/2016 V/v thông báo nội dung thực hiện Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Xem
978 104/VPUBND-TH 31/08/2016 V/v chuẩn bị báo cáo tổng kết 10 năm 2006 - 2016 thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững Xem
979 1009/QÐ-UBND-HC 31/08/2016 Quyết định công bố danh mục hàng hoá ngoài danh mục quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 52/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương được nhập khẩu qua cửa khẩu phụ (Sở Thượng, Thông Bình) thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2016 Xem
980 924/VPUBND-KGVX 30/08/2016 V/v thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem
Trước 46 47 48 49 50 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh