VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1501 14/QÐ-UBND-HC 06/01/2017 Quyết định về việc bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp Xem
1502 13/VPUBND-TCD 06/01/2017 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hồng, ông Nguyễn Hữu Phước và bà Nguyễn Ngọc My, cùng ngụ phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Xem
1503 12/VPUBND-NC 06/01/2017 V/v triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 Xem
1504 11/UBND-KTTH 06/01/2017 V/v phân khai kinh phí thực hiện Đề án Phát triển du lịch năm 2017 Xem
1505 10/VPUBND-TCD 06/01/2017 V/v giải quyết đơn của ông Võ Minh Hùng, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Xem
1506 10/UBND-NC 06/01/2017 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV Xem
1507 10/UBND-KTTH 06/01/2017 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội nghị chuyên đề các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 Xem
1508 10/PC-VPUBND 06/01/2017 Phản ánh của độc giả Cổng Thông tin điện tử tỉnh Xem
1509 05/BC-UBND 06/01/2017 Kết quả thực hiện năm 2016 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 Xem
1510 04/BC-UBND 06/01/2017 Công tác quản lý các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng Xem
1511 01/BC-VPUBND 06/01/2017 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 02/01/2017 - 08/01/2017) Xem
1512 70/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v cử cán bộ tham gia khoa đào tạo ngắn hạn tại Israel Xem
1513 69/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xem
1514 67/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v triển khai Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT ngày 10/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem
1515 66/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v xử lý tài sản và hỗ trợ nhà đầu tư mới thuê đất tại khu công nghiệp Xem
1516 65/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v thực hiện Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 của Bộ Công Thương Xem
1517 64/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 của Bộ Công Thương Xem
1518 63/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v thực hiện Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ Công Thương Xem
1519 60/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v xin ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới tỉnh Đồng Tháp Xem
1520 59/VPUBND-KTN 06/01/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ Xem
Trước 76 77 78 79 80 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh