VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trang chủ Góp ý Hướng dẫn Văn bản trước 2012
Tìm kiếm văn bản: Tìm kiếm mở rộng

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Chi tiết
1501 186/BC-UBND 08/09/2016 Báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 – 2016” Xem
1502 1736/VPUBND-KTN 08/09/2016 V/v rà soát, xây dựng chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Xem
1503 1734/VPUBND-KTN 08/09/2016 V/v triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Xem
1504 1733/VPUBND-KTN 08/09/2016 V/v tình hình giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu ngành Y tế Xem
1505 1731/VPUBND-KTN 08/09/2016 V/v điều chỉnh giá trị chênh lệch tiền thuê đất với các nhà đầu tư thuê lại đất tại khu công nghiệp Sa Đéc Xem
1506 1728/VPUBND-KTN 08/09/2016 V/v thực hiện Thông tư của Bộ Xây dựng về bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành Xem
1507 148/VPUBND-HC 08/09/2016 V/v đề nghị khắc dấu Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp Xem
1508 111/VPUBND-TH 08/09/2016 V/v chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của HĐND Tỉnh Xem
1509 1029/GP-UBND 08/09/2016 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Xem
1510 1026/QĐ-UBND-HC 08/09/2016 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Xem
1511 1026/QĐ-UBND-HC 08/09/2016 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Xem
1512 938/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v thực hiện hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin Xem
1513 937/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 Xem
1514 936/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Xem
1515 935/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Xem
1516 934/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Xem
1517 933/VPUBND-KGVX 07/09/2016 V/v đăng ký thi thăng hạng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh Xem
1518 87/TTr-UBND 07/09/2016 Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Xem
1519 670/VPUBND-KTTH 07/09/2016 V/v báo cáo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính về áp dụng mức thuế suất thuế TNDN từ năm 2009 đến năm 2015 Xem
1520 644/VPUBND-TCD 07/09/2016 Về việc tổng kết 04 năm thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo Xem
Trước 76 77 78 79 80 Sau
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Xiếu - Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84)(067)(3853112), Fax: (84)(067)(3851615), Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND Tỉnh